• KONCERT NA DZIEN MATKI
    KONCERT NA DZIEN MATKI
  • ZAJĘCIA W OK!
    ZAJĘCIA W OK!
  • DNI KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO 2022
    DNI KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO 2022

 

 

FOTO GRUPOWE : L. CICHY

 

W dniu 05 grudnia br. zaprosiliśmy do Ośrodka Kultury dzieci 6-letnie z gminy Koźmin Wlkp. Była to już szósta edycja warsztatów plastycznych dla przedszkolaków.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
Elżbieta Rychlik – kierownik Biblioteki Publicznej w Koźminie Wlkp.
Wanda Bachorz – Kierownik Filii bibliotecznej w Starej Obrze
Maria Malinowska – koordynator konkursu, instruktor ds. plastyki GZIK w Koźminie Wlkp.

W/w komisja przyznała 3 nagrody następującym uczestnikom:
I nagroda: Antonina Gorwa - ze SP w Mokronosie
II nagroda: Paulina Zaworska - ze Sp w Borzęcicach
III miejsce: Mikołaj Witczak - ze SP w Starej Obrze

Spośród wszystkich powstałych prac specjalne nagrody przyznali:

- Burmistrz M i G Koźmin Wlkp. Pan Maciej Bratborski
Adamowi Jackowi ze SP w Mokronosie

- Przewodniczący Rady Miejskiej
/ W zastępstwie wystąpił Pan Wojciech Dykcik - zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. i wytypował pracę Gabrieli Kowalskiej z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wlkp.

- Nagroda Dyrektora GZIK – Leszka Ziętkiewicza powędrowała na ręce
Oliwiera Maćkowiaka ze SP w Borzęcicach

Powstałe prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w holu kina „Mieszko” przy ul. Boreckiej