Konkurs plastyczny Najpiękniejsze pisanki 2018

Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp.

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
NA
„NAJPIĘKNIEJSZE PISANKI”

Cel: Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ukazująca radość, klimat i nastrój Świąt Wielkanocnych.

 

Biuro Organizacyjne:
Ośrodek Kultury
ul. Floriańska 18a
63 – 720 Koźmin Wlkp.
Tel. 062 7216 657,
e-mail: ośTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prace konkursowe starannie zapakowane wg załączonego wzoru, z imiennym wykazem, podziałem na kategorie wiekowe; należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14.03. 2018 r.

 IMIĘ…………………, NAZWISKO…………………………, WIEK………………..,

 ADRES SZKOŁY, TELEFON………………………………………………...………,

 IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA…………………………………………………...….

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:
I Kategoria ~ do 6 lat
II Kategoria ~ 7 – 10 lat
III Kategoria ~ 11 – 14 lat
IV Kategoria ~ 15 lat i więcej

Prace mogą być dostarczone indywidualnie lub zbiorowo z załączonym imiennym wykazem i podziałem na kategorie wiekowe.
Praca trójwymiarowa - powinna być wykonana na wydmuszkach zrobiona z masy solnej , form styropianowych / lub wykonana inną techniką przypominająca „ JAJKO ”

 Prace konkursowe wykonane samodzielnie, nie powinny być wcześniej publikowane. O dacie, miejscu i godzinie finału laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Nagrody i wyróżnienia:

Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyróżnieniem jest również ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej.

Uprawnienia uczestników;

Każda placówka szkolna, instytucja upowszechniania kultury oraz autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o pełnym werdykcie Jury.

Informacje końcowe:

 Organizator oraz Jury ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu i podziału nagród. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu, jak również nieestetycznie wykonanych lub uszkodzonych w transporcie pocztowym. Prace nagrodzone pozostają własnością organizatora. Prace nienagrodzone można odebrać (osobiście) w terminie 2 tygodni po zakończonej wystawie w Ośrodku Kultury przy ul. Floriańskiej 18 A. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i jego prac.