KONKURS PLASTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

 

 

Najpiękniejsze Kartki Bożonarodzeniowe” - LAUREACI 

 

Kategoria wiekowa do 6 lat:

Nagrody:

Gabriela Jaśniak lat 6, Szkoła Filialna Dzielice

Maria Pańszczyk lat 4, Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.

Natalia Podlarz lat 6, Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.

Zuzanna Waśkowiak lat 6, Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.

 Wyróżnienia:

Sebastian Kostuj lat 4, SP Borzęcice

Zofia Skrzypczak lat 5, SP Oddział Przedszkolny w Kobiernie

Antoni Stępień lat 4,  Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.

Jerzy Zajączkowski lat 3 lat,Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.

Kategoria wiekowa od 7 do 10 lat:

Nagrody:

Natalia Grzeskiewicz lat 7, SP Cielcza

Olga Lewandowicz lat 8,  SP nr 3 Koźmin Wlkp.

Szymon Łyduch lat 10, SP nr 1 Koźmin Wlkp.

Maja Grochal lat 7, SP Cielcza

Eliza Fabisiak lat 7, SP Stara Obra

 Wyróżnienia:

Dominik Woźniak lat 7, SP nr 3 Koźmin Wlkp.

Amelia Kmieciak lat 8, SP Cielcza

Wojciech Szymura 9 lat, SP nr 3 Koźmin Wlkp.

Martyna Klause lat 8, SP Mokronos

 Kategoria wiekowa od 11 do 14 lat:

Nagrody:

Anna Kawalec lat 12, SP Borzęcice

Amelia Kuzia lat12, SP Borzęcice

Daria Kawalec lat13, SP Borzęcice

Aniela Wielebska lat 13, SP nr 3 Koźmin Wlkp.

Wyróżnienia:

Kacper Łyduch lat 11,SP nr 1 Koźmin Wlkp.

Bartosz Waśkowiak lat 13, SP Stara Obra

Katarzyna Dzielicka lat 11, SP nr 1 Koźmin Wlkp.

Kajetan Woźniak lat 11, SP nr 1 Koźmin Wlkp.

Kategoria wiekowa od 15 lat:

Nagroda:

Anna Szymczak lat 36, Pleszew

Wyróżnienie:

Anna Kulka lat 15, Gimnazjum Koźmin Wlkp.

Szkoły Specjalne

Nagroda :  Maria Huta  lat 11, Zespół Szkół Specjalnych Krotoszyn

Wyróżnienie: Roksana Zarycka lat 14, Zespół Szkół Specjalnych Krotoszyn

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA

 

NAZWA WYDARZENIA:

NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI BOŻONARODZENIOWEKONKURS PLASTYCZNY

 

ORGANIZATOR:

GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.

TERMIN:

PRACE KONKURSOWE STARANNIE ZAPAKOWANE NALEŻY PRZESŁAĆ

DO 10 GRUDNIA 2018 ROKU

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY ,

UL. FLORIAŃSKA 18 A, 63 – 720 KOŹMIN WLKP.

 

 CEL WYDARZENIA:

CELEM KONKURSU JEST PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

ZACHOWANIE TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z BOŻYM NARODZENIEM

I ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ W DZIEDZINIE PLASTYKI.

 

 VI) WARUNKI UCZESTNICTWA:

KONKURS ROZGRYWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

I. KATEGORIA : DO 6 LAT

II. KATEGORIA: 7 – 10 LAT

III. KATEGORIA: 11 – 14 LAT

IV: KATEGORIA: 15 LAT I WIĘCEJ

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY OPISAĆ WG WZORU:

IMIĘ ……………….. NAZWISKO…………………………………

WIEK ……... KLASA ………………

ADRES SZKOŁY LUB ZAMIESZKANIA………………………..………

TEL. …………………………………...…..

 

PRACE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE INDYWIDUALNIE LUB ZBIOROWO

Z ZAŁĄCZONYM IMIENNYM WYKAZEM I PODZIAŁEM NA KAT. WIEKOWE

FORMAT: A5

PRACE NA KONKURS POWINNY BYĆ ZAPREZENTOWANE W DOWOLNEJ TECHNICE (MALARSTWO, GRAFIKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, COLLAGE, TECHNIKI MIESZANE). PRACE NIE POWINNY BYĆ WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANE

 

 

 

 VII) SPOSÓB OCENY/ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU :

OCENY PRAC DOKONA KOMISJA POD KIERUNKIEM KOORDYNATORA KONKURSU WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: • NAWIĄZANIE DO TRADYCJI • WALORY ARTYSTYCZNE,

ESTETYKA WYKONANIA, • ORYGINALNOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ.

 

VIII) NAGRODY :

JURY KONKURSOWE PRZYZNA NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UFUNDOWANE

PRZEZ ORGANIZATORA WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH.

 IX) INFORMACJE KOŃCOWE

ORGANIZATOR ORAZ JURY MA PRAWO DO OSTATECZNEJ INTERPRETACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU I PODZIAŁU NAGRÓD

PRACE NAGRODZONE POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORA

KOSZTY PRZEJAZDU PO ODBIÓR NAGRÓD POKRYWAJĄ UCZESTNICY KONKURSU

PRACE NIENAGRODZONE MOŻNA ODEBRAĆ (OSOBIŚCIE) W TERMINIE

2 TYGODNI PO ZAKOŃCZONEJ WYSTAWIE W OŚRODKU KULTURY

PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 18 A

 

 

X) DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM:

 

1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

3. Nazwa szkoły / placówki delegującej uczestnika

4. Wizerunek

5. Adres szkoły lub zamieszkania

6. Telefon

7. Wiek uczestnika

8. Klasa