• KONCERT NA DZIEN MATKI
    KONCERT NA DZIEN MATKI
  • ZAJĘCIA W OK!
    ZAJĘCIA W OK!
  • DNI KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO 2022
    DNI KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO 2022

konkurs plastyczny do dzieci 6- letnich z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.PROTOKÓŁ
 W dniu 02 grudnia 2021 o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury rozpoczął się konkurs plastyczny do dzieci 6- letnich z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
Przedszkolaki do naszej placówki przybyli z gminnych oddziałów przedszkolnych naszej gminy.

 Tegoroczny temat to: „WESOŁY MIKOŁAJ W KOŹMINIE”. Prace powstały w formacie A3. Regulamin określił czas pracy młodych artystów na 40 - 45 minut.
 Forma rywalizacji plastycznej „na miejscu” odbyła się po raz „dziewiąty”.

Z uwagi na pandemię COWID-19 uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy po 20 osób:
                 -  02 grudnia (czwartek) - I grupa / szkoły podstawowe gminne
                 -  03 grudnia (piątek)     - II grupa /przedszkole Koźmin Wielkopolski

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu dnia 02 grudnia czuwała komisja w składzie:
                  Irena Konarczak – Bojanek – radna Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, emerytowana nauczycielka plastyki, pasjonatka sztuk plastycznych
                  Justyna Kląskała  – kierownik Biblioteki Publicznej
                  Maria Malinowska – koordynator konkursu, pracownik sekcji plastycznej GZIK, które to panie wytypowały nagrody .

Dla uczestników zmagań plastycznych swoje nagrody specjalne przyznali również:
Pan Jarosław Ratajczak – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
Pan Wojciech Dykcik – z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim oraz nagroda dyrektora GZIK w Koźminie Wielkopolskim Pana Leszka Ziętkiewicza.

Oto werdykt powołanej komisji:
 miejsce I Klara Rynowiecka  Szkoła Podstawowa w Borzęcicach
 miejsce II Natalia Owczarzak Szkoła Podstawowa w Borzęcicach
 miejsce III Michalina Parzysz Szkoła Podstawowa w  Mokronosie.

Nagrodę specjalną Pan Jarosław Ratajczak – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przyznał Martynie Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Starej Obrze.
Pan Wojciech Dykcik – z- ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim wytypował pracę Emilii Stachowiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach.
Natomiast Dyrektor GZIK nagrodził pracę Krystyny Kostryby ze Szkoły Podstawowej w Starej Obrze.

W dniu 2 grudnia 2021/ czwartek/do konkursu przystąpiło 15 uczestników.
Ciąg dalszy rywalizacji plastycznej nastąpił w piątek - 03 grudnia 2021 dla dzieci z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wielkopolskim.

Komisja w składzie:
Eugenia Chojnacka – aktywna uczestniczka kursów plastycznych dla seniorów, emerytowana nauczycielka I LO w Koźminie Wielkopolskim
Irena Konarczak – Bojanek – radna Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, emerytowana nauczycielka plastyki, pasjonatka sztuk plastycznych
Maria Malinowska – koordynator konkursu, pracownik sekcji plastycznej GZIK

W/w komisja przyznała 3 nagrody następującym uczestnikom:
Kalinie Skrzypczak - I nagroda:
Neli Figaj - II nagroda:
Alicji Marciniak - III nagroda

Spośród wszystkich powstałych prac specjalne nagrody przyznali:
- Burmistrz M i G Koźmin Wielkopolski Pan Maciej Bratborski Poli Wydubie
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim – w zastępstwie Pan Wojciech Dykcik typował pracę plastyczną Marcela Tomczaka
- Nagroda Dyrektora GZIK – Leszka Ziętkiewicza powędrowała na ręce Blanki Stencel
Dnia 03 grudnia 2021/ piątek /do konkursu przystąpiło 16 uczestników. Powstałe prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w holu kina „Mieszko”.