• ANIMOWANE FILMY DLA DZIECI W KINIE
    ANIMOWANE FILMY DLA DZIECI W KINIE "MIESZKO"
  • SPEKTAKL TEATRALNY
    SPEKTAKL TEATRALNY "VERA" "O POSZUKIWANIACH MĘŻĄ - WĘŻA, KTÓREGO EGLE BRACIA TRZEJ ZABILI"
  • ZAJĘCIA W OK
    ZAJĘCIA W OK

 

 

W dniu 03 kwietnia 2019 o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury odbył się konkurs plastyczny do dzieci 6- letnich  z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Przedszkolaki do naszej placówki przybyli ze wszystkich oddziałów przedszkolnych z naszej gminy.

Uczestnicy malowaliRadosnę wiosnęna formacie papieru A3. Regulamin określił czas pracy młodych artystów na 40 – 45 minut.

Forma rywalizacji plastycznej „na miejscu” odbyła się po raz trzeci” o tematyce wiosennej.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

Elżbieta Rychlik – kierownik Biblioteki Publicznej w Koźminie Wlkp.

Irena Serek – Kierownik Referatu Oświaty w Koźminie Wlkp.

Maria Malinowska – koordynator konkursu, instruktor ds. plastyki GZIK w Koźminie Wlkp.

 

W/w komisja przyznała 3 nagrody następującym uczestnikom:

I nagroda: Mai Kuźniackiej - ze SP w Borzęcicach

II nagroda: Marcina Kaczmarka - Przedszkole w Koźminie Wlkp. „Parkowe Skrzaty”

III nagroda: Tomaszczyk Oliwier – SP Borzęcice

 

Spośród wszystkich powstałych prac specjalne nagrody przyznali:

- Burmistrz M i G Koźmin Wlkp. Pan Maciej Bratborski

Rozalii Podziemek ze SP nr 1 w Koźminie Wlkp.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Justyn Zaradniak w Koźminie Wlkp. wytypował pracę Oliwiera Maćkowiaka ze SP w Borzęcicach

- Nagroda Dyrektora GZIK – Leszka Ziętkiewicza powędrowała na ręce Blanki Furmann ze SP w Mokronosie

Powstałe prace plastyczne są eksponowane na wystawie w holu kina „Mieszko”. Wszystkich uczestnikom serdecznie gratulujemy wspaniałych plastycznych pomysłów.