Poniższy  link na których dzieci mogą oglądać od 07 stycznia / do wielokrotnego oglądania:
 
 
Legenda o Smoku Wawelskim :  https://www.youtube.com/watch?v=PKojpTfjQzo