Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim -
organizator konkursu plastycznego "Ozdoba choinkowa" -
2021 ogłasza zwycięzców / nagrodzonych i wyróżnionych/.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
Z uwagi na ograniczenia pandemiczne prosimy o indywidualny
odbiór nagród i wyróżnień od dnia 12 stycznia 2022 / środa/
w siedzibie GZIK - ul. Floriańska 18, Koźmin Wielkopolski -
w godzinach urzędowania - tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00
(od poniedziałku do piątku).
GZIK -Info tel. 62/ 721 66 57.

Koźmin Wielkopolski 15 grudnia 2021

Protokół

Dnia 15 grudnia 2021 nastąpiła ocena prac plastycznych z konkursu ogłoszonego przez

Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim.

Tegorocznym tematem była „Ozdoba choinkowa”.

Prace w formie przestrzennej uczestnicy mieli dostarczyć do dnia 03 grudnia 2021 roku.

Do komisji oceniającej Gminny Zespół Instytucji Kultury zaprosił:

1. Eugenię Chojnacką- aktywną uczestniczkę kursów plastycznych dla seniorów,

emerytowaną nauczycielkę I LO w Koźminie Wielkopolskim.

2. Irenę Konarczak – Bojanek – radną Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

emerytowaną nauczycielkę plastyki, pasjonatkę sztuk plastycznych.

3. Marię Malinowską – koordynatorkę konkursu, instruktorka do spraw plastyki GZIK.

 

W obecnym 2021 roku konkurs ten odbył się po raz siedemnasty i wpłynęło 218 prac..

 

Komisja oceniała prace w następujących kategoriach

I ( do 6 lat), II, (od 7-10 lat), III (od 11- 14 lat), IV (15 lat i więcej).

Dodatkową kategorię utworzyły prace wykonane przez uczniów szkół specjalnych.

Należy podkreślić, iż prace nagrodzone i wyróżnione przez komisję to takie,

które zostały wykonane samodzielnie przez autora.

Fundatorem nagród jest GZIK w Koźminie Wielkopolskim.

Organizator dziękuje wszystkim uczestnikom i ich opiekunom plastycznym,

jednocześnie zapraszamy do wspólnej zabawy w kolejnych edycjach naszych konkursów.

 

Poniżej ostateczny werdykt komisji oceniającej:

 

Kategoria I

WYRÓŻNIENIA:

1. Aleksander Dworzyński lat 6, Przedszkole Parkowe Skrzaty, Koźmin Wlkp.

2. Natalia Trawińska lat 4,

3. Zofia Nagler, lat 5, Szkoła Filialna w Dzielicach

4. Stanisław Zajączkowski lat 4, Przedszkole Parkowe Skrzaty, Koźmin Wlkp.

5. Natalia Owczarzak lat 6 ,SP Borzęcice

6. Dawid Jackowski lat 6, Przedszkole Parkowe Skrzaty, Koźmin Wlkp.

 

 

Kategoria II

NAGRODA:

1. Zuzanna Wojtkowiak lat 7, SP nr 1, Koźmin Wlkp.

 

WYRÓŻNIENIA:

1. Rozalia Raś lat 9, SP nr 3, SP nr 1, Koźmin Wlkp.

2. Zofia Roszyk, lat 7, ZSP Lenartowice

3. Filip Dykcik lat 7, SP nr 1, SP nr 1, Koźmin Wlkp.

4. Agata Krupa lat 7, SP Cielcza

5. Matylda Obecny lat 10, SP Stara Obra

6. Krystian Owczarzak lat 7, SP Borzęcice

 

 

Kategoria III:

WYRÓŻNIENIA:

1. Krystian Grzegorski lat 11, SP nr 3, Koźmin Wkp.

2. Tomasz Fabisiak lat 11, ZS-P Borzęciczki

3. Zofia Zawodna lat 11 SP Borzęcice

4. Sergiusz Pańczak lat 13, SP Stara Obra

 

Kategoria IV

NAGRODA:

1. Agnieszka Dembończyk lat 40 Zbrosławice

 

Kategoria Szkoły Specjalne

NAGRODA:

1. Oliwia Wołowska lat 17, Cerekwica Nowa

WYRÓZNIENIE:

1. Julita Błażejczyk lat 17 SOSW Borzęciczki