WAŻNE!

 W dniu dzisiejszym tj. 21 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana
(przyczyna losowa) w programie Zimowych Warsztatów Kulturalnych:
- od godz. 11:00 odbyły się warsztaty kreatywno-edukacyjne
RZEŹBA W GLINIE.
Natomiast w poniedziałek 24 stycznia  - godz. 15:00 - 16:30 - 
odbędą się warsztaty
dla dzieci  w glinie PRACA NA KOLE GARNCARSKIM.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy!
Gminny Zespół Instytucji Kultury informuje:
- wszystkie warsztaty organizowane podczas zimowych warsztatów kulturalnych
są zwolnione z opłat dzięki dotacji przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Koźminie Wielkopolskim.

ZIMOWE WARSZTATY KULTURALNE '2022