KONCERT ORGANOWY

 

Noty biograficzne artystów:
1. Patrycja Olszewska - ukończyła studia licencjackie na specjalności organy, studentka studiów magisterskich na Akademii Muzycznej w Łodzi klasie organów dra Karola Hilli i asystenta Łukasz Mosura. Brała udział w licznych festiwalach i kursach organowych, m.in. w Sejnach, Opolu, Stralsundzie i Onikszty. Kształciła się u boku profesorów takich jak Julian Gembalski, Thierry Escaich czy Krzysztof Urbaniak. Pełni z powodzeniem funkcję Przewodniczącej Organowego Koła Naukowego, które jest odpowiedzialne za organizację życia muzycznego.
 
2. Mateusz Ziętek - student roku dyplomowego studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie organów prof. dra hab. Piotra Grajtera i asystenta Łukasza Mosura. Jest organistą w Kościele O.O. Franciszkanów w Kaliszu, gdzie gra na zabytkowym instrumencie z XVII wieku. Jest również pierwszym organistą Duszpasterstwa wiernych korzystających z dawnych form rytu rzymskiego, działającego przy Bazylice św. Józefa w Kaliszu. 
 
3. Tymoteusz Ekert - ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna, student studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie organów prof. dra hab. Piotra Grajtera i asystenta Łukasza Mosura. Dwukrotnie stypendysta Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest organistą w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi, gdzie aktywizuje życie muzyczne poprzez prowadzenie chórów i studenckich zespołów wokalnych przy duszpasterstwie akademickim. Brał udział w festiwalach organowych w Polsce, w Niemczech i na Litwie.