PLENER PLASTYCZNY NA TERENIE BRACTWA KURKOWEGO

Ośrodek Kultury w Koźminie Wielkopolskim dziękuje Koźmińskiemu Bractwu Kurkowemu

(szczególnie  Panu Leszkowi Lewandowiczowi  - Starszemu Bractwa)

za pomoc w zorganizowaniu i patronat nad plenerem dla dzieci z sekcji plastycznej.