WAŻNE!   Przypomnienie!
Zajęcia FITNESS - DOROŚLI z dn. 28 czerwca (piątek)
są przeniesione na dzień 27 czerwca. Godzina bez zmian.